Luister ook naar onze themakanalen  Chill out Opera Soundtracks

Aanleverspecificaties

Classic FM stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de commercials en de website. Er zijn daarom bepaalde richtlijnen die gelden voor het aanleveren van commercials, crossmediale/online acties en campagnes. De juiste aanleverspecificaties zijn hieronder te vinden.