Classic FM
Playlist
Je hoort nu:
Track
Componist
meer informatie
Luister ook naar:

Rapsodie tot Rondo

Rapsodie

In de romantiek een instrumentale compositie in vrije vorm, vaak gebaseerd op populaire of volksmelodieën. Geliefde voorbeelden daarvan zijn de 19 Hongaarse Rapsodieën voor pianosolo van Liszt, en voor orkest de Rapsodie Norvégienne van Lalo, de 3 Slavische Rapsodieën van Dvorák en de Rapsodie Espagnole van Ravel.

Niet op volksmuziek gebaseerd zijn de prachtige Rapsodieën voor pianosolo van Brahms (de twee op. 79 en een uit op. 119), en zijn befaamde Altrapsodie voor altstem, mannenkoor en orkest, die gecomponeerd werd op een gedeelte van Goethe's gedicht Harzreise im Winter. Brahms sluit daarmee aan bij de oorspronkelijke betekenis van het woord in het antieke Griekenland, waar 'rhapsoden' delen uit grote dichtwerken voordroegen.

Recital

Engelse benaming voor een concert (een optreden) door één uitvoerder. De naam ontstond tijdens de Engelse concertreizen van de componist/pianist Fransz Liszt, in het midden van 19e eeuw.

Recitatief

Spraakgezang: de manier van 'zingend vertellen' waarbij de tekst het belangrijkste is en de muziek (melodie, ritme) daaraan ondergeschikt is gemaakt. Recitatieven komen voor in alle grote vocale composities, zoals opera, oratorium, passie en cantate.

Als een recitatief alleen met ondersteunende akkoorden wordt begeleid, bijvoorbeeld op het klavecimbel, heet het 'recitativo secco' (secco is droog). Wordt het begeleid op een meer melodische manier en door meerdere instrumenten (bijvoorbeeld orkest), dan heet het 'recitativo accompagnato'.

Requiem

Dodenmis. De mis die in rooms-katholieke liturgie wordt opgedragen voor de zielerust van een overledene. Het Requiem heeft een gedeeltelijk andere samenstelling dan de mis; Gloria en Credo komen er niet in voor, en specifiek voor het Requiem is (sinds de 13e eeuw) het Dies irae (Dag van toorn), waarin de Dag van het Laatste Oordeel wordt geschilderd. Speciaal deze tekst inspireerde veel componisten tot grootse muziek.

Rondo

Belangrijke vorm van de instrumentale klassieke muziek, waarbij het voornaamste thema (het rondothema of refrein) wordt afgewisseld met een of meerdere andere thema's (de coupletten). Er zijn verschillende rondovormen en veel sonates en soloconcerten hebben een rondo als laatste deel (Haydn, Mozart, Beethoven e.a.).

Ook als zelfstandige compositie komt het rondo voor, bijvoorbeeld bij Mozart (Rondo in a, KV 511 voor piano), Beethoven (Rondo voor piano 'Die Wut über den verlorenen Groschen') en Schubert (Rondo voor viool en orkest).