Classic FM
Playlist
Je hoort nu: Track
Componist: Componist
meer informatie

Luister ook naar de themastations van Classic FM

Largo tot Lied

Largo

Letterlijk: breed, ruim, edelmoedig. Zowel tempo- als karakteraanduiding: langzaam en waardig uit te voeren. Ook de naam voor een stuk in dat tempo. Het beroemdste Largo is de aria 'Ombra mai fù' uit Handels komische opera Serse, die ook in veel instrumentale bewerkingen te horen is.

Legato

'Gebonden' te spelen; zonder ruimte tussen de opeenvolgende tonen. Het tegenovergestelde is staccato.

Lento

(Zeer) langzaam, vaak slepend van tempo.

Libretto

Letterlijk: boekje. Het tekstboek van een opera, of van een ander vocaal werk zoals passie of oratorium.

Lied

In de meest voorkomende betekenis een vocale compositie voor één stem met pianobegeleiding, waarin tekst en muziek van even groot belang zijn en die in de romantiek haar grootste bloei beleefde.

Een liederencyclus is een serie van liederen met onderlinge samenhang, die ook als eenheid wordt uitgevoerd.

Om dit element te tonen dien je cookies te accepteren voor Classic FM. Dit kan in verschillende niveaus. Klik hier voor meer informatie.